بانک مرکزی سوریه، نرخ مبادله لیر سوریه در برابر دلار آمریکا را تعیین کرد

بانک مرکزی سوریه، نرخ مبادله لیر سوریه در برابر دلار آمریکا را تعیین کرد

بانک مرکزی سوریه نرخ مبادله لیر سوریه در برابر دلار آمریکا را برای بانک‌های عامل تعیین کرد. شرکت‌ها و دفاتر صرافی به 4522 لیره سوریه برای یک دلار.

این بانک همچنین بر اساس بولتن نرخ ارز که منتشر کرد، نرخ لیر سوریه در برابر دلار برای حواله‌های شخصی دریافتی از خارج از کشور را 4500 لیر سوریه برای هر دلار تعیین کرد.