کمیسیون حمل و نقل اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه تشکیل شد

کمیسیون حمل و نقل اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه تشکیل شد

اعضای شرکت کننده در این کمیسیون ضمن بررسی آخرین وضعیت حمل و نقل کالا از مسیرهای مختلف زمینی و دریایی میان ایران و سوریه، درباره مشکلات و موانع بهبود ارتباط تجاری میان دو کشور بحث و تبادل نظر کردند.

شرکت کنندگان در این کمیسیون پیشنهادهایی برای رفع موانع موجود در توسعه حمل و نقل میان دو کشور ارائه کردند و تشکیل هرچه سریعتر کمیسیون عالی مشترک همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه، برای بررسی این پیشنهادها را خواستار شدند.

اعضای کمیسیون حمل و نقل اتاق مشترک بازرگانی ایران وسوریه همچنین از دولت خواستند تا برای توسعه حمل و نقل میان دو کشور، برای ارائه مشوق ها و یارانه های صادراتی از ایران به سوریه تصمیم گیری کند.

هماهنگی و برنامه ریزی میان بخش خصوصی ایران و سوریه برای خرید کشتی رو رو، و استفاده از آن در مسیر بندرمرسین ترکیه و بندر لاذقیه سوریه برای تسهیل در انتقال کالا میان دو کشور، از دیگر تصمیمات اعضای کمیسیون حمل و نقل اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه بود.