ایجاد منطقه آزاد مشترک سه جانبه ایران با عراق و سوریه

ایجاد منطقه آزاد مشترک سه جانبه ایران با عراق و سوریه

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعلام کرد: مذاکرات اولیه و کارشناسی برای ایجاد مناطق مشترک با تعدادی از کشورها آغاز شده و درباره ایران و عراق و ایران و سوریه، اسناد دیپلماتیک به امضاء طرفین رسیده است.

ایجاد مناطق آزاد مشترک با عراق و سوریه

حجت‌الله عبدالملکی افزود: در این راستا با عراقی‌ها سه نقطه را پیشنهاد کردند و رئیس جمهور در سفر اخیرش به سوریه نیز از برخی مناطق پیشنهادی برای ایجاد مناطق مشترک بین ایران و سوریه بازدید کرد که در این بازدید میدانی یکی از نقاط مرز مشترک بین سوریه و عراق و پل ارتباطی ما با دریای مدیترانه بود.

وی با بیان اینکه ایجاد مناطق مشترک بهینه ایران و سوریه و ایران و عراق در مرحله بررسی نکات فنی و حقوقی است، گفت: در حال رایزنی و مذاکره برای ایجاد مناطق مشترک و متناظر با کشورهای ازبکستان عمان و چین هستیم و کشورهای دیگری مانند روسیه نیز در در همین مرحله قرار دارند. البته پیش نویس اولیه ایجاد مناطق مشترک بین ایران و ترکیه آماده شده و در هفته‌های آتی یعنی در خرداد ماه یا تیرماه تفاهم نامه آن بین مقامات دو کشور امضا خواهد شد.