توافق خوب ایران و سوریه در حوزه میزان تعرفه/ تولید ون و اتوبوس ایرانی در سوریه

توافق خوب ایران و سوریه در حوزه میزان تعرفه/ تولید ون و اتوبوس ایرانی در سوریه

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه با اشاره به سفر اخیر سید ابراهیم رییسی به سوریه و قراردادهای امضا شده بین مقامات تهران و دمشق در جریان این سفر گفت: احساس می‌کنم بعد از این سفر تحول خوبی را در حوزه رشد تعاملات تجاری و اقتصادی بین ایران و سوریه شاهد خواهیم بود.

مهدی صفری با بیان اینکه در جریان سفر رئیس جمهور به دمشق ، ۲۰ سند همکاری بین ایران و سوریه امضا شد، تاکید کرد: این اسناد باعث گسترش همکاری های دو کشور در بخش انرژی، معادن، کشت فراسرزمینی و... خواهد شد.

وی با بیان این که در جریان این سفر در ارتباط با میزان تعرفه توافقات خوبی بین دو کشور صورت گرفت و این موضوع می‌تواند بر صادرات ایران به سوریه تاثیر مثبت باشد، افزود: در حوزه مخابرات نیز دو کشور در حال همکاری هستند و ایجاد اپراتور سوم در آنجا توسط ایران در حال انجام است.

معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه در ارتباط با تولید ون و اتوبوس توافق خوبی بین ایران و سوریه انجام گرفت، گفت : به نظرم با توجه به توافق دو کشور در حوزه تعرفه ، شاهد رشد تعاملات تجاری بین ایران و سوریه و رشد صادرات به این کشور باشیم.

صفری در ادامه تاکید کرد : بعد از سفر رئیس‌جمهور به سوریه، شاهد شتاب رو به رشدی در جریان تعاملات دو کشور در حوزه اقتصادی و تجاری خواهیم بود.