مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه در نوبت دوم، در روز شنبه مورخ ۱۶ مهر ۱۴۰۱ برگزار شد

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه در نوبت دوم، در روز شنبه مورخ ۱۶ مهر ۱۴۰۱ برگزار شد

در این جلسه، گزارش عملکرد هیئت مدیره، بازرس و صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ قرائت شد و به تصویب رسید. 


در این جلسه همچنین، روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های مربوطه تعیین شد. 


مجمع عمومی با حق ورودی ۱ میلیون تومان و حق عضویت سالانه ۲ میلیون تومان برای اعضاء موافقت کرد. 


همچنین آقای کیان معتمدی کیا به عنوان بازرس اصلی و خانم رزیتا گلپور به عنوان بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی همیار حساب به عنوان حسابرس مستقل اتاق مشترک برای مدت یکسال انتخاب شدند.