جلسه هیات سوری با رئیس هیات مدیره کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران ودبیر سندیکای صنایع کنسرو  ایران

جلسه هیات سوری با رئیس هیات مدیره کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران ودبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران

در این جلسه در رابطه با توسعه تجارت بین ایران و سوریه در زمینه مواد غذایی و صادرات این اقلام از ایران به سوریه بحث و تبادل نظر شد.


در این جلسه که بین شرکت JULIA DUMNA با هماهنگی اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه برگزار شد ، آقایان سید محمدرضا مرتضوی رئیس هیات مدیره کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران و سید محمد میررضوی دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران در رابطه با اقلام مورد نیاز سوریه جهت صادرات از ایران به سوریه به بحث و تبادل نظر پرداختند.


در پایان جلسه آقای میرزایی دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه به معرفی مرکز تجارت ایرانیان در دمشق و همچنین به امکان برقراری ارتباط موثر بین شرکتهای ایرانی و سوری از طریق مرکز تجارت ایرانیان در دمشق پرداختند.