اختصاص دو طبقه از ساختمان تجارت ایرانیان در دمشق به هولدینگ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

اختصاص دو طبقه از ساختمان تجارت ایرانیان در دمشق به هولدینگ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

جلسه اى در تاریخ 99/07/31 بين آقاى ميرزائى دبير كل اتاق مشترک ايران- سوريه و آقاى دکتر فتح آبادى مدير كل امور بين الملل بنياد مستضعفان انقلاب اسلامی و همکاران محترمشان درمحل بنياد, با حضور نماينده ستاد توسعه اقتصاد ايران جناب آقای مهندس فلاحتی برگزار شد.


در اين جلسه تصميم گرفته شد كه دو طبقه از ساختمان مرکز تجارت ايرانیان در دمشق (طبقه هاى 4و5) جهت استقرار هولدینگ های این بنیاد که بالغ بر 50 واحد تجاری به آن ها وابسته هستند واگذار شود. در نتیجه این امر این واحد های تجاری با اتاق بازرگانی ایران نیز مرتبط خواهند شد


پارلمان در حال حاضر در حال بحث و گفتگو درباره تمام موضوعات مربوط به عملکرد وزارت اقتصاد و تجارت خارجی و برنامه های آینده آن در زمینه واردات و صادرات است.