گزارش بازدید اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه از نمایشگاه مرغ و جوجه 2020

گزارش بازدید اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه از نمایشگاه مرغ و جوجه 2020

ضمن همكاري مشترک بین وزارت کشاورزی سوریه و اتاق مشترک ایران و سوریه و براساس دعوتنامه از طرف وزارت کشاورزی اتاق مشترک ایران و سوریه در افتتاحیه نمایشگاه مرغ و جوجه شرکت کرد، در این نمایشگاه که بین 17 نوامبر تا 19 نوامبر برگزار گردید نزدیک به 21 شرکت سوری متخصص در زمینه مرغ و دامپزشک و داروهای زراعت حضور دارشتند.


در روز افتتاحیه، اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه دیدارهایی با برخی از شرکت کنندگان داشتند؛ طبق جدول زیر:

نام شرکتنام شرکت کنندهسمتنتیجه دیدار
معیند. محمد الخالدمدیر کلقرار شد موارد مورد نیاز را به ایران اطلاع دهند .


ایشان بیان کرد اتاق صنایع حماه به تمام کارخانه ها در حماه پیغام فرستاد هر کارخانه نیاز به مواد اولیه از ایران دارد یک لیست تنظیم کند و به اتاق حماه ارایه دهد تا این اتاق در اختیار اتاق مشترک ایران و سوریه قرار دهد.

شام فت دامپزشکی و زراعت د. عبد الرحمن سقرمدیر کلمقرر شد بعد از نمایشگاه قرار ملاقاتی با اتاق مشترک ایران و سوریه در محل مرکز تجارت ایران داشته باشند ، و ترجیح داد تبادلات تجاری با ایران از طریق اتاق مشترک ایران وسوریه صورت گیرد.
شرکت

الاتحاد الزراعی

سعید الحبالمدیر تجاریمقرر شد بعد از نمایشگاه قرار ملاقاتی با اتاق مشترک ایران و سوریه در محل مرکز تجارت ایران داشته باشند
زیاده للتجهیزات زراعیساریه بشیر زیادهمدیر کلاین شرکت در تولید برق از طریق انرژی خورشیدی تخصص داشته و مقرر شد هفته آینده با شرکت های فنی مهندی اعزامی از کشور ایران ملاقات داشته باشند.
سادفکو


د. رضوان عابدینمدیر کلمقرر شد پس از نمایشگاه برای بررسی مشکلات تبادل تجاری با طرف ایرانی ملاقاتی در محل مرکز تجارت ایران با اتاق مشترک ایران و سوریه داشته باشند.


همچنین پیشنهاد داد بررسی ثبت داروهای زراعی و دامی کشور ایران در وزارت سوریه نیز در ملاقات ذکر شده داده شد.

Freedomco توليد دامپزشکید. رامی الطناریمدیر کللیست مورد نیاز خود را برای اتاق مشترک ایران و سوریه تهیه می کنند.
اکدیما تولید دامپزشکی (اکبیطره)د. محمد المسالمهمستشار پژوهشیاولویت این شرکت پژوهش علمی در دامپزشکی می باشد.
شرکت دواجن الصیاد ROSSخالد الصیادمدیر تجاریاین شرکت به همکاری با اتاق مشترک ایران و سوریه مشتاق بوده و از این اتاق دعوت کرد در محل شرکت دواجن الصیاد ملاقاتی داشته باشند.
زهیر خانجی للتجارهزهیر خانجیمدیر کلمقرر شد بعد از نمایشگاه در مرکز تجارت ایران ملاقاتی با اعضا و مسئولین اتاق مشترک ایران و سوریه داشته باشند و از همکاری با این اتاق مشترک صمیمانه استقبال کردند.
اتاق گشاروزی حلب ناجی بریموکارشناس ارشد
مکی کیخا د. میاد کوامدیر شعبه دمشقتمایل صادرات مواد ضدعفونی و ... را به ایران دارند.
محمد جنن التجاریهمحمد جننمدیر اداریاین شرکت چندین غرفه به متراژ 120 متر در این نمایشگاه داشت و مایل بود در شرکت خود برای بررسی طرح های مشترک با اتاق مشترک ایران و سوریه جلسه ای داشته باشد.
سازمان عمومی مرغ و جوجه م. سراج خضرمدير كلمنتظر اطلاعات از ایران می باشند.
غرفه وزارت کشاورزی


مدیریت اقتصاد زراعت

د. احمد دیابمدير واحد اقتصاد زراعت در وزارت زراعتاین شرکت توضیح داد که پس از ماه مارس سوریه نیار به واردات محصولات کشاورزی دارد زیرا اتش سوری بسیاری از مراتع کشاورزی را از بین برده است.


 

انجمن دامپزشکی سوریه کارشناس ارشدکارشناس ارشد