بازدید شرکتهای ایرانی در زمینه تولید و توزیع برق از سوریه

بازدید شرکتهای ایرانی در زمینه تولید و توزیع برق از سوریه

روز دو شنبه جلسه اى همراه آقايان علافى و هژبرى وكارمندان مركز تجارت ايران در محل این مرکز در دمشق جهت انجام هماهنگی لازم برنامه سفر آقایان و جلسات مورد نیاز برگزار شد. در اين جلسه آقايان سؤالاتى راجع به امور قانونى ثبت شركت ها وماليات شروع پروژه هاى تجارتى در سوريه و قوانين واردات وصادرات به كشور بیان داشتند. داشتند. همچنين در مورد حوزه كاری ایشان که ساخت تابلوهاى برقى است مطرح راهنمایی هایی صورت گرفت و مقرر شد كه چندين ملاقات با شركتهاى مورد نياز توسط آقاى عبد المجيد هماهنگ شود.


این جلسات با سازمان عمومی تولید برق سوریه ، سازمان عمومی توزیع برق سوریه و همچنین چند شرکت خصوصی در این زمینه خواهد بود.